You are here: Home Rijlessen

Rijlessen

Tijdens de lessen houden we je vorderingen bij op jou persoonlijke leskaart. De eerste (ongeveer 10) rijlessen doen we op een rustige locatie waar jij de voertuig bediening (knoppen en pedalen binnen de auto) ongehinderd gaat oefenen. Zodra je nagenoeg automatisch de auto kan bedienen, en de bediening je nog weinig aandacht vraagt, gaan we naar drukkere locaties. De lessen erna gaan vooral over het kunnen KIJKEN wat er zich buiten rondom de auto afspeelt, en over de belangrijke informatie (ten behoeve van gevaarherkenning) op tijd kunnen WAARNEMEN. We houden tussentijds proefexamens om je vorderingen te meten. Als we het gevoel hebben als het ware een krantje te kunnen lezen tijdens de rijlessen, omdat jij laat zien dat je veilig, comfortabel, en zelfstandig, kan autorijden, dan ben jij klaar voor het rijexamen bij het CBR. We schatten dan in dat jij bij het formulier zelfreflectie kandidaat * voor alle punten dan gemiddeld minimaal een 5 of hoger scoort.

* Het punt VEILIGHEID en dan het onderdeel “Mogelijke gevaren herken ik op tijd en ik zorg dat het zo veilig mogelijk blijft”, is veruit de belangrijkste en meest zwaarwegende onderdeel van het rijexamen. Dit onderdeel moet minimaal met een voldoende volbracht worden, om te kunnen slagen voor het rijexamen.

Tip : Hoe zorg je nu dat je (mogelijke) gevaren op tijd herkent ???, nou rijervaring is heel handig, heb je dit nog niet (wat heel logisch is voor een beginnende rijder), dan kan je dit oplossen door VER VOORUIT te KIJKEN, VER VOORUIT te SCANNEN, en VER VOORUIT (en ver vooruit in de breedte) te ZOEKEN naar (liefst relevante) VERKEERSINFORMATIE. Deze verkeersinformatie heb je tijdig nodig om op tijd een veilig plannetje te kunnen maken. Tijdens de rijlessen gaan we dit veelvuldig oefenen.

Als je eenmaal aan het lessen bent zal je merken dat er veel informatie op je afkomt. We geven je daarom van iedere instructie een instructiefilm, zodat je op jou tempo en wanneer het jou uitkomt thuis de les op je gemak kunt doornemen. De instructiefilms staan hier :  instructiefilms

Diverse studiemateriaal :

Verder kun je hieronder diverse informatie en studiemateriaal vinden. Handig ter ondersteuning op de rijlessen. Bij het openen van een document moet je een wachtwoord intypen, deze krijg je als je bij ons lest. N.b. het kan even duren (zandloper) voordat het hele bestand gedownload is!!!

 

een beschrijving van alle delen van de leskaart

” de delen van de leskaart.pdf “

(laatste update 18-03-2019)

 ” instruction manual driving lessons.pdf “

alle voorrangsregels op een rij om veilig een kruispunt te kunnen oversteken

” De voorrangsregels op een rij.pdf “

hoeslaagikin1keer

Het praktijkexamen leerboekje

Hoe slaag ik in 1 keer? aanrader !!!

” Hoe slaag ik in 1 keer ? boekje”

Rij-instructeur praktijkinstructie rijlessen B

(praktijkinstructie tekeningen)

Dit boekje gebruiken we om de standaard instructies /

situaties van de rijlessen uit te leggen.

Rij-instructeur praktijkinstructie.pdf

(n.b. download kan iets langer duren is wel 30 Mb groot,
en er zit een wachtwoord op die je kan verkrijgen bij ons)

Handboek voor de rij-instructeur

(praktijkinstructie tekeningen)

Dit boekje gebruiken we om de standaard instructies /

situaties van de rijlessen uit te leggen.

handboek voor de rij-instructeur.pdf

(n.b. download kan veel langer duren is wel 300 Mb groot,

en er zit een wachtwoord op die je kan verkrijgen bij ons)

wil je nog meer weten ?! goed bezig !! klik dan hier...

www.autorij-instructie.nl (auto praktijk en theorie, en veel meer !!! HEEL NUTTIG)

Extra aandachtspunten over kijkgedrag in de auto !!!! :

Kijktechniek en gebruik van de spiegels.pdf (hoe gebruik je de spiegels om veilig te kunnen rijden !!!!!)

Kruispunten.pdf (herken tijdig de soorten kruispunten tijdens het rijden)

Kijkgedrag in de auto.pdf (overgenomen van de site www.autorij-instructie.nl)

Uitrit en Inrit Regels en Constructie.pdf  (overgenomen van de site www.autorij-instructie.nl)

Gebruik navigatie standaard in rijexamen auto. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto gebruiken.

De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.

Bijzondere verrichtingen:

1 Recht achteruit rijden.

2a Fileparkeren.

2b Parkeren in een haaks of schuin vak.

3a Bocht achteruit rijden.

3b Omkeren door te steken.

3c Omkeren door een halve draai.

4 De hellingproef.

Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zelf een plek kiest in de aangewezen straat.

Recht achteruit rijden en de bocht achteruit toetsen we vanaf 1 juni. Zo hebben opleiders de tijd om dit goed aan te leren.

De situatiebevraging blijft wel een onderdeel van de tussentijdse toets. Daarmee kan het bijdragen aan gevaarherkenning, vooral als hieraan extra aandacht wordt besteed in de rijopleiding.

Tot slot een uitgebreide beschrijving van welk niveau van je verwacht wordt (dit is eigenlijk voor een rijinstructeur of examinator bestemd, echter je kan het ook inlezen hieronder tbv beter begrip) :

Rijprocedure B.pdf (praktijk rijexamen alle eisen, hoe de examinator wil zien dat jij rijdt)

Examen eisen
Nederland is een dichtbevolkt land, met erg veel verkeersbewegingen en daarom is het belangrijk dat een (nieuwe) automobilist goed voorbereid is op de huidige verkeersintensiteit. De eisen aan de rijopleiding en het examen liggen dan ook op een hoog niveau.

Rijprocedure
Om aan te geven welk niveau van een kandidaat verwacht wordt, is er in samenwerking met het CBR, de BOVAG, de Politie en de OTCRIJ (militaire rijopleidingen) tot in detail uitgewerkt hoe men zou willen dat een automobilist zich in de diverse situaties gedraagt. Dit meest wenselijke rijgedrag is samengevat in de “rijprocedure”.
De rijprocedure bespreekt voertuigbeheersing, verkeersdeelneming en sociaal verkeersgedrag.

Afwijkend gedrag
Natuurlijk kan van niemand worden verwacht dat hij perfect rijdt (grappig genoeg vinden veel mensen dat overigens wel van zichzelf). Daarom wordt gedrag dat niet helemaal overeenkomt met de normen wel getolereerd. Examinatoren zijn erin getraind om met name op dit gebied te beoordelen of een kandidaat binnen de grenzen van het toelaatbare blijft. Men kijkt of het zelfstandig rijden (en ook fouten van anderen kunnen opvangen), de VEILIGHEID, het inzichtelijk rijden (ver vooruit kijken en voorspellen), en enigszins met een vlot tempo rijden (met de stroom mee rijden) binnen de norm van het toelaatbare blijven.

Wanneer ben je rijvaardig?
Wat er van een rijvaardige kandidaat verwacht wordt, kun je als volgt omschrijven:
beheersing over het voertuig in diverse situaties
zelfstandigheid: dus zelf verkeersregels- en tekens in de gaten houden en toepassen, tempo bepalen aan de hand van de situaties, zelf beslissingen nemen, anticiperen op het gedrag van anderen).
veiligheid: zodanig rijden dat er geen gevaar voor zichzelf of anderen ontstaat. Hierbij rekening houdend met kwetsbare weggebruikers.
vlotheid: rijden met aangepaste snelheid, waar mogelijk de maximum snelheid, besluitvaardigheid tonen en daarmee onnodig wachten, vertragen en langzaam rijden voorkomen. Dit in verband met hinderen van ander verkeer.
Sociaal verkeersgedrag: rekening houden met het gedrag van ander verkeer waaronder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, fietsers en minder validen.
verkeersinzicht: op tijd inspelen op een (aankomende) situatie.
Als je aan deze punten voldoet dan mag je jezelf rijvaardig noemen. Dat betekent nogmaals niet dat je ook foutloos moet rijden.