You are here: Home Praktijkexamen auto Tips 1

Tips 1

LEES DE DAG VOORDAT JE HET PRAKTIJK RIJEXAMEN DOET DEZE HANDIGE TIPS NOG EENS DOOR !!!!!

(het blijkt namelijk dat onderstaande (ogenschijnlijke simpele) situaties nogal eens “over het hoofd worden gezien”)

 • Let op je snelheid, bij het naderen van een bushalte met daarop een stilstaande bus in de bebouwde kom, goed op de richtingaanwijzer van de bus. Als zijn linker richtingaanwijzer begint te knipperen kun je dan nog tijdig stoppen !?.

 • Bij het verlaten van de bebouwde kom voor het optrekken goed controleren of je niet ingehaald wordt.

 • Let bij het naderen van een voetgangersoversteekplaats al in een vroeg stadium op zijkanten van het zebrapad of er niemand aan komt lopen zodat je tijdig kunt stoppen. Zie je per ongeluk toch pas op het allerlaatste moment (slechts enkele meters voor de zebra) dat er iemand aan komt lopen dan kan je toch beter doorrijden dan dat je op het allerlaatste moment boven op de rem gaat staan met het risico dat de auto achter je, je zal aanrijden.

 • Let bij het oversteken van grote voorrangskruispunten ook alvast voor het oversteken goed op het fietspad aan de andere kant van de kruispunten. Dat hoort namelijk ook bij de voorrangsweg en moet uiteraard ook vrij zijn als je gaat oversteken.

 • Als er in een smalle straat geparkeerde auto’s aan jouw kant staan en er komen tegenliggers dan zul je moeten wachten. Begin dan alvast met het kijken of je veilig weg kunt rijden (binnenspiegel, buitenspiegel en naast je naar links) als de laatste tegenligger bijna voorbij is. Dan gaat er namelijk geen tijd verloren tussen het moment dat de tegenligger voorbij is en het moment van wegrijden. En het verkeer achter je zou anders denken dat je geparkeerd staat.

 • Als je een obstakel aan jouw kant van de weg treft, begin dan al heel vroeg met het kijken (binnenspiegel, buitenspiegel en naast links) en uitwijken zodat je nog voor het obstakel terug naar rechts kunt indien er plotseling toch nog tegenligger opduikt.

 • Zorg dat je bij (scherpe) bochten naar rechts tijdig over de rechterschouder controleert en niet te lang naar links kijkt anders zal je bocht veel te ruim worden.

 • Bij bochten naar links oppassen dat je niet teveel afsnijdt. Vooral in smalle straten kan een auto van rechts dan niet meer de straat inrijden waar jij uitkomt. Ook als er bijna op de hoek van de straat nog een auto geparkeerd staat aan de rechterkant, na het uitwijken van die auto toch weer terug komen naar rechts voor het insturen naar links.

 • Als je verwacht even te moeten stoppen in het verkeer plaats de auto dan zodanig dat je het dwarsverkeer (bijv. een zijstraat of een fietspad) niet blokkeert of onnodig hindert.

 • Indien er twee rijstroken dezelfde richting opgaan en op de rechter rijstrook staat een vrachtauto of bus, neem dan de linker rijstrook, omdat jij sneller optrekt dan dat grote voertuig.

 • Komt er een bestuurder van rechts op een gelijkwaardige kruispunt en stopt deze voor je, stop dan toch en neem geen voorrang maar gebaar de andere bestuurder dat hij eerst mag gaan.

 • Een uitrijstrook is meestal volledig eenrichtingsverkeer. Als de examinator je aan het einde van de uitrijstrook linksaf stuurt zorg er dan voor dat je helemaal naar links voorsorteert.

 • Als er in een bepaalde situatie weinig ruimte is en er komt een tegenligger aan, stuur dan niet naar rechts, maar verminder de snelheid, of stop desnoods.

 • Let bij het afslaan bij een ‘rond verkeerslicht’ goed op het eventueel rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg met ook groen licht.

 • Kijk bij het links afslaan behalve links en rechts ook goed voor je naar VERKEER (dus ook voetgangers !!!) dat op dezelfde weg rechtdoor gaat (rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang) en naar BESTUURDERS die de korte bocht maken!!!.

 • Bestudeer voor je praktijkexamen nog eens goed alle voorrangsregels. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld je theorieboek en eventueel de aantekeningen die je tijdens de theoriecursus hebt gemaakt.

 • Eet een banaan vlak voor het examen (onderzoek heeft aangetoond dat dit rustgevend werkt)

 • Veel succes .. .

 

alle voorrangsregels op een rij om veilig een kruispunt te kunnen oversteken

” De voorrangsregels op een rij.pdf “

hoeslaagikin1keer

Het praktijkexamen leerboekje

Hoe slaag ik in 1 keer? aanrader !!!

” Hoe slaag ik in 1 keer ? ” boekje

Zo wordt jij beoordeeld door de examinator bij het CBR :

Rijprocedure automobilisten

In deze Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van automobilisten (categorie B) beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer, moet dit gedrag binnen de gestelde normering ook van de kandidaat voor het praktijkexamen B worden verwacht.

” Rijprocedure B.pdf “